BLUE TIME | Bilgi Yönetim Sistemleri

Kalite Belgelendirme HizmetleriISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi çeşitli ISO ailesi standartlarını tüm yönlerini ile ele almış ve ISO’nun en tanınmış standartları arasında yer alır. Kalite Yönetim Sistemi standarttı, ürün ve hizmetlerini sürekli olarak müşteri ihtiyaçlarını karşılamak, sağlamak isteyen şirketler ve kuruluşlar için rehberlik sağlamaktadır.

ISO 9001:2008 uygulamak kuruluşunuzun Kalite Yönetim Sistemlerinin ve süreçlerinin sürekli gelişimine imkân sağlar. Karşılığında, faaliyetlerinizin müşteri gereksinimlerini ve beklentilerini karşılama becerisini arttırır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Ailesi

ISO 9001:2008 standarttı dahil olmak üzere ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ailesi birçok standarttan oluşur:

 • ISO 9001:2008-Bir Kalite Yönetim Sisteminin isteklerini şartlarını belirler.
 • ISO 9000:2005-Kalite Yönetim Sistemi temel kavram ve dili kapsar.
 • ISO 9004:2009-Bir Kalite Yönetim Sistemi daha etkin ve verimli hale getirmek için nasıl odaklanır.
 • ISO 19011:2011 - Kalite yönetim sistemlerinin iç ve dış denetimler konusunda rehberlik ortaya koyuyor.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini Kimler Alabilir

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ailesine katılmak isteyen firmaların faaliyet alanının büyük ya da küçük herhangi bir firma, tarafından alınabilir ve sürdürülebilir hale getirilebilir. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi  170 ülkede bir milyondan fazla şirket ve kuruluşlar tarafından yürütülmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Maddeleri

Standart güçlü bir müşteri odaklılığını, motivasyonu, proses yaklaşımı ve sürekli iyileştirme dahil olmak üzere kalite yönetim ilkelerine dayanır. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kullanan müşteriler sırayla birçok iş faydalar getirir tutarlı, kaliteli ürün ve hizmet, almak sağlamaya yardımcı olur.

ISO 9001:2008 Sekiz Kalite Yönetim Sistemi temeli aşağıda belirtilen maddelere dayanır:

 • Müşteri odaklı
 • Liderlik
 • Kişilerin dahil edilmesi
 • Süreç yaklaşımı
 • Sistem yaklaşımı
 • Sürekli gelişim
 • Duruma dayalı karar verme ve
 • Karşılıklı avantaj sağlayan tedarikçi ilişkileri

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Belgesinin Firmaya Katkıları

 • Müşteri memnuniyeti sağlar
 • Maliyetleri azaltır
 • Sürekli gelişimi sağlar
 • Hataları en aza indirger
 • Verimliliği arttırır
 • Karlılığı arttırır
 • Müşterilerinize güven duygusunu oluşturur
 • Prestij sağlar
 • Çalışanların motivasyonunu arttırır
 • Zaman ve kaynakların daha etkili kullanımına saplar
 • İç ve dış müşterilerinizle olan iletişimini güçlendirir.


ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi işletmelerin gelişen teknolojilerle beraber her geçen gün daha fazla iş yüklediği bilgi alt yapılarının güvenliğini sağlamaya dönük oluşturulmuş bir modeldir. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sayesinde kurumlar bilgi altyapılarını belirleyip, bu varlıklara yönelik olası tehlikeler analizi ederek, bu risklerin oluşması durumunda hangi kontrolleri uygulayacaklarına ve hangi kontrolleri uygulamayacaklarına karar verirler. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi özellikle kurumsallaşmaya çalışan organizasyonlar için entegre yönetim sistemlerinin en önemli parçalarından biridir.

ISO 27001 Kurumların risk yönetimi ve risk işleme planlarını, görev ve sorumlulukları, iş devamlılığı planlarını, acil durum olay yönetimi prosedürleri hazırlamasını ve uygulamada bunların kayıtlarını tutmasını gerektirir. Kurum tüm bu faaliyetlerin de içinde yer aldığı bir bilgi güvenliği politikası yayınlamalı ve personelini bilgi güvenliği ve tehditler hakkında bilinçlendirmelidir. Seçilen kontrol hedeflerinin ölçülmesi ve kontrollerin amacına uygunluğunun ve performansının sürekli takip edildiği yaşayan bir süreç olarak bilgi güvenliği yönetimi ancak yönetimin aktif desteği ve personelin katılımcılığıyla başarılabilir.

Kurum içerisinde bu çalışmaları yürütecek BGYS takımının ve BGYS yöneticisinin bilgi güvenliği yönetimi konusunda iyi eğitimli olmaları gerekmektedir. Risk yönetimi, politika oluşturma, güvenlik prosedürlerinin hazırlanması ve uygun kontrollerin seçilerek uygulanması aşamalarında uzman desteği ve danışmanlık almaları faydalı olacaktır.

ISO 27001’den bahsederken karıştırılan ve dikkatle ayrılması gereken şey ISO 27001’in YÖNETİM SİSTEMİ öngörmesidir. ISO 27001 size nasıl virüs bulaşmayacağını anlatmaz.

Bilgisayar ağınıza saldırganların nasıl sızabileceğini söylemez. Size toplam bilgi güvenliği ve “yaşayan bir süreç olarak” bilgi güvenliğinin nasıl “yönetileceğini” tanımlar.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini Kimler Alabilir

ISO 27001 standardı yaşayan, dolayısı ile tehdit ve saldırılara reaksiyon gösteren ve kendini yenileyen bir bilgi güvenliği sisteminde yer alması gereken öğeleri tanımlamaktadır. 


ISO 27001 de tanımlanan yaklaşım uyarınca bilgi güvenliğinin bir süreç olarak ele alınması ve sürecin planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma adımlarından oluşan bir döngü şeklinde çalıştırılması gerekmektedir. Yaşayan ve kendini yenileyen bir bilgi güvenliği sistemi ancak bu döngünün çalıştırılması ile mümkün olabilmektedir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesinin Firmaya Katkıları

 • Bilgi varlıklarının farkına varma: Kuruluş hangi bilgi varlıklarının olduğunu, değerinin farkına varır.
 • Sahip olduğu varlıkları koruyabilme: Kuracağı kontroller ile koruma metotlarını belirler ve uygulayarak korur.
 • İş sürekliliği: Uzun yıllar boyunca işini garanti eder. Ayrıca bir felaket halinde, işe devam etme yeterliliğine sahip olur.
 • İlgili taraflar ile barış halinde olma: Başta tedarikçileri olmak üzere, bilgileri korunacağından ilgili tarafların güvenini kazanır.
 • Bilgiyi bir sistem sayesinde korur, tesadüfe bırakmaz.
 • Müşterileri değerlendirirse, rakiplerine göre daha iyi değerlendirilir.
 • Çalışanların motivasyonunu arttırır.
 • Yasal takipleri önler
 • Yüksek prestij sağlar
Yazılım süreçlerinin geliştirilmesi ve yetenek düzeyinin belirlenmesi üzerine geliştirilmiş bir standart olan ISO / IEC 15504 SPICE (Software Process Improvement and Capability dEtermination) konusunda şirketimiz uzman personeli ile danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu danışmanlık hizmeti SPICE çalışması için yapılması gereken aşağıdaki şu süreçleri kapsamaktadır. 

Mühendislik Süreç Grubu (ENG) 

ENG.1 Gereksinimlerin belirlenmesi 

ENG.2 Sistem gereksinimlerinin analizi 

ENG.3 Sistem mimari tasarımı 

ENG.4 Yazılım gereksinimlerinin analizi 

ENG.5 Yazılım tasarımı 

ENG.6 Yazılım yapısı 

ENG.7 Yazılım bütünleştirme 

ENG.8 Yazılımı testi 

ENG.9 Sistem bütünleştirme 

ENG.10 Sistem testi 

ENG.11 Yazılımın yüklenmesi 

ENG.12 Yazılım ve sistem bakımı 

Yönetim Süreç Grubu (MAN) 

MAN.1 Kurumsal düzenleme 

MAN.2 Kurumsal yönetim 

MAN.3 Proje yönetimi 

MAN.4 Kalite yönetimi 

MAN.5 Risk yönetimi 

MAN.6 Ölçme 

Destek Süreç Grubu (SUP) 

SUP.1 Kalite garantisi (teminatı) 

SUP.2 Doğrulama 

SUP.3 Geçerli kılma (Onaylama) 

SUP.4 Ortak inceleme 

SUP.5 Denetleme 

SUP.6 Ürün değerlendirme 

SUP.7 Dokümantasyon 

SUP.8 Yapılandırma yönetimi 

SUP.9 Problem çözüm yönetimi 

SUP.10 İstek değişikliğinin yönetimi 


BİLGİ İSTEYİN

Detaylı bilgi ve fiyat teklifi almak için başvuru formumuzu doldurmanız yeterlidir.

BİLGİ FORMU