PAPERLive®

Firmamız ürünü olan Paperlive, Kurum yada kuruluşlarda bulunan fiziki arşivlerinde yer alan tüm resmi nitelik taşıyan belgelerin sayıllaştırarak dijital ortama aktarılması ile canlı kalmasını sağlayan bir arşiv yönetim sistemidir.

Paperlive sayesinde, Saklama Planları, Tasfiye İşlemleri, imha işlemleri Arşiv Yönetmeliğine uygun olarak yapılabilmekte ve dijitalleştirilen klasörün fiziki olarak hangi raf, hangi dolap ve kaçıncı sırada olduğu bilgisine erişilerek fiziki arşivinizi yaşayan bir arşiv haline getiriyoruz.

PAPERLive® Dökümanını İndir!

  • Elektronik ortamda belgeye tek noktadan ve hızlı bir şekilde erişimini sağlar.
  • Yetkisi olmayanların dosyaya ve bilgiye erişiminin engellenmesi ve belge mahremiyetinin korunmasını sağlar.
  • Geçmiş döneme ait yasal olarak korunması gereken ve üzerinde işlem gören dosyalarınızın ve belgelerinizin dijital ortama aktarılması sağlanacaktır.
  • Arşiv verilerinize hızlı erişim sağlanacaktır.
  • Dosya ve evrak kayıplarının önüne geçilecektir.
  • Dijitalleştirme ile arşiviniz koruma altına alınacak ve muhtemel felaket durumları yaşanmayacaktır.
  • Dijital Arşiv Projesi ile arşivdeki tüm veriler üzerinden rapor alınabilecektir.

DEMO TALEBİ

Ürünümüz hakkında detaylı bilgi almak, üstün özelliklerini görmek ve sormak istediklerinizin cevabının olup olmadığını öğrenmek için canlı sunum demo talebinde bulunabilirsiniz.

DEMO TALEBİ