BLUE TIME | Bilgi Yönetim Sistemleri

İHALE SÜRECİ ve MEVZUAT DANIŞMANLIĞI

Günümüzde artan rekabet ortamı ve kamu ihale sisteminin koşulları göz önüne bulundurulduğunda firmaların yarış içerisinde olduğu bilinen bir gerçektir. Kamu ihale sisteminin sürekli değişen ve uzmanlık gerektiren karmaşık yapısı karşısında, Firmalar, ihale süreçleri yerine getirirken hukuki desteğe ihtiyaç duydukları ve profesyonel çalışmalarını yerine getirirken büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldıkları bir süreci yaşamaktayız. Bu durum itibari ile kamu ihale sisteminin değişken koşulları göz önüne alındığında; bir firmayı diğerinden ayıran en büyük özelliği, kendi faaliyet alanları dışında ihtiyaç duydukları ve farklı bir uzmanlık gerektiren konularda doğru partnerle çalışıyor olması kendi bir adım önde tutacaktır.

BLUE TIME olarak; sonuç odaklı çalışma yöntemimiz ile hem ihalenin kazanılmasında hem de işin ifası sırasında firmalara ihale yönetiminde ve sorunların aşılmasında profesyonel destek sunmaktayız.

1.Yıllık İhale Danışmanlığı : Firmaların Kendi faaliyet alanlarında katılacakları ihalelere yönelik ihaleden sözleşme aşamasına kadar geçen süreyi kapsayan bir danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Yıllık ihale danışmanlığı ile ihale öncesi ve ihale aşamalarında karşılaşacağınız muhtemel riskleri en aza indirmekle beraber sözleşme sürecinde de destek vermekteyiz. Hakediş ve ödeme süreçlerinde, ceza ve kesintilerde, muayene ve kabul işlemlerinde kontrol ve denetim yöntemleriyle sorunsuz bir iş programı sağlamaktayız.

2.Proje Bazlı İhale Danışmanlığı : Firmaların çalışma şekilleri gereği yıllık ihale danışmanlığı hizmeti kadar kapsamlı bir hizmete ihtiyaçları bulunmadığı durumlarda, özellikle belli bir projenin ihale hukuku ile ilgili kısmının uzman kişilerce yürütülmesi yönünde bir talep söz konusu olduğunda proje bazlı ihaleye katılım safhasından başlayarak işin kabulü safhasına kadar her türlü hukuki destek sağlamaktayız.

3.Şikayet ve İtirazen Şikayet Süreci Danışmanlığı : Kamu ihalelerine sıklıkla katılan firmaların şikâyet gerekse itirazen şikâyet aşamalarında yapılan binlerce başvurunun isin esasına dahi girilmeden sureden ya da başkaca usul sebeplerden reddedildiği gerçeği göz önüne alındığında firmaların uyuşmazlık ve şikayet süreçlerinde profesyonel destek sağlamaktayız.

4.Aşırı Düşük Teklif Sorgulama Danışmanlığı : Kamu ihale mevzuatı istekli tarafından sunulan teklifin işin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak mali verilere sahip olması noktasında Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Sistemi'ni ortaya koymuş olup Kamu İhale Kurumu tarafından mevzuatın bu konudaki hükümleri katı bir şekilde uygulanmaktadır. Bu sebepten pek çok firma için tekliflerinin İdare tarafından tekliflerin aşırı düşük olup olmadığının sorgulanması ihaleden elenmekle eşanlamlı hale gelmiştir. Halihazırda Kamu İhale Kurumu'nun önüne giden pek çok Aşırı Düşük Teklif Savunması Kurumca yetersiz bulunarak isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılmaktadır.

Kanunun öngörmüş olduğu sistemin birçok noktada teklifi oluşturan gerçek tutarlardan ziyade teklifin açıklanmasına yönelik şekli evraklara bağlı olması; açıklama yapan isteklinin ise mevzuatta ayrıntılı olarak açıklanan bu sekli unsurları içermeyen evraklar düzenlemesi şirketleri doğrudan değerlendirme dişi bırakılmasına neden olmaktadır. BLUETİME olarak profesyonel ve titiz bir çalıma gerektiren bu süreçte yıllara dayanan tecrübe ile destek vermekteyiz.

5.İhale Dosyası Hazırlama ve Eğitim Danışmanlığı : İhale sisteminde istekliler tarafından ihaleye sunulan teklif bir noktada isin kaderini tayin etmektedir. Teklif fiyatın belirlenmesi firma takdirinde olmakla birlikte teklif zarfının içine konulan bütün evrakların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Uygulama Yönetmelikleri ve Kamu İhale Tebliği maddelerine uygun bir şekilde düzenlenerek titiz bir çalıma ile destek vermekteyiz.

DEMO TALEBİ

Ürünümüz hakkında detaylı bilgi almak, üstün özelliklerini görmek ve sormak istediklerinizin cevabının olup olmadığını öğrenmek için canlı sunum demo talebinde bulunabilirsiniz.

DEMO TALEBİ