BLUE TIME | Bilgi Yönetim Sistemleri

YAZILIM ÇÖZÜMLERİ

PAPERLive®

Firmamız ürünü olan Paperlive, Kurum yada kuruluşlarda bulunan fiziki arşivlerinde yer alan tüm resmi nitelik taşıyan belgelerin sayıllaştırarak dijital ortama aktarılması ile canlı kalmasını sağlayan bir arşiv yönetim sistemidir.

Paperlive sayesinde, Saklama Planları, Tasfiye İşlemleri, imha işlemleri Arşiv Yönetmeliğine uygun olarak yapılabilmekte ve dijitalleştirilen klasörün fiziki olarak hangi raf, hangi dolap ve kaçıncı sırada olduğu bilgisine erişilerek fiziki arşivinizi yaşayan bir arşiv haline getiriyoruz.

Devamına Bak

BUSINESS DECIDE®

Firmamız ürünü olan Business Decide Kurum yada kuruluşlarımızda kullanılmakta olan tüm bilgi sistemleri ile entegre çalışan bağımsız veri tabanlarında mevcut olan verilerin hızlı bir şekilde belirlenecek amaca yönelik analiz ederek üst düzey yönetici ve birimlerin doğru karar vermelerini sağlayan bir iş zekası ve karar destek sistemidir.

Devamına Bak

BT Pacs®

Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemleri (PACS- Picture Archiving Communication Systems) görüntülerin saklanması, geri çağrılması, dağıtımı ve sunumu için kullanılan yazılım ya da ağlara verilen isimdir. Medikal görüntüler PACS sistemlerinden bağımsız bir formatta saklanır. Medikal görüntülerin saklanması için en çok kullanılan format DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) formatıdır.

Devamına Bak

Blue HBYS®

Dijital Hastaneler yaklaşımı ile tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına sunmuş olduğumuz Hastane Bilgi Yönetim Sistemimiz; idari, mali, tıbbi bilgilerin depolandığı, birimler arası dış paydaşlar olan Sağlık Bakanlığı'nın denetimindeki sistemlerle paylaşıldığı, veri alışverişinin yapıldığı bütünleşik sistemdir.

Devamına Bak

Blue DENTAL®

Dijital Hastaneler yaklaşımı ile tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına sunmuş olduğumuz Ağız ve Diş Sağlığı bilgi Sistemimiz; idari, mali, tıbbi bilgilerin depolandığı, birimler arası dış paydaşlar olan Sağlık Bakanlığı'nın denetimindeki sistemlerle paylaşıldığı, veri alışverişinin yapıldığı bütünleşik sistemdir.

Devamına Bak