YAZILIM ÇÖZÜMLERİ

PAPERLive®

Firmamız ürünü olan Paperlive, Kurum yada kuruluşlarda bulunan fiziki arşivlerinde yer alan tüm resmi nitelik taşıyan belgelerin sayıllaştırarak dijital ortama aktarılması ile canlı kalmasını sağlayan bir arşiv yönetim sistemidir.

Paperlive sayesinde, Saklama Planları, Tasfiye İşlemleri, imha işlemleri Arşiv Yönetmeliğine uygun olarak yapılabilmekte ve dijitalleştirilen klasörün fiziki olarak hangi raf, hangi dolap ve kaçıncı sırada olduğu bilgisine erişilerek fiziki arşivinizi yaşayan bir arşiv haline getiriyoruz.

Devamına Bak

BUSINESS DECIDE®

Firmamız ürünü olan Business Decide Kurum yada kuruluşlarımızda kullanılmakta olan tüm bilgi sistemleri ile entegre çalışan bağımsız veri tabanlarında mevcut olan verilerin hızlı bir şekilde belirlenecek amaca yönelik analiz ederek üst düzey yönetici ve birimlerin doğru karar vermelerini sağlayan bir iş zekası ve karar destek sistemidir.

Devamına Bak

BT Pacs®

Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemleri (PACS- Picture Archiving Communication Systems) görüntülerin saklanması, geri çağrılması, dağıtımı ve sunumu için kullanılan yazılım ya da ağlara verilen isimdir. Medikal görüntüler PACS sistemlerinden bağımsız bir formatta saklanır. Medikal görüntülerin saklanması için en çok kullanılan format DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) formatıdır.

Devamına Bak

MyDOC®

Firmamız ürünü olan MyDOC® Kurum yada kuruluşların belge yönetimi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilmiş olduğumuz elektronik belge yönetim sistemidir.

MyDOC®, sayesinde; önceden tanımlanmış roller ve makam bazında dokümana erişim yetkisi ile evrakın/belgenin birimler arasında elden dağıtılmasına gerek kalmaksızın, tüm evrak dağıtım süreçlerini elektronik ortamda yönetilmesi sağlar.

Devamına Bak

Head Masters®

Kurum veya Kuruluşların üst düzey yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu çeşitli verilere etkin ve hızlı bir şekilde ulaşabilmelerini sağlayan kendine özgü modern ara yüzü ile tasarlanan Dashboard tasarım aracı, Kullanıcı Portali, Yönetici Portali, Matbu Rapor Tasarım Aracı, Mobil Cihaz Hızlı Erişim Sistemi ile tüm yöneticilerin kolaylıkla kullanabileceği %100 web tabanlı bir YÖNETİCİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİDİR.

Devamına Bak